Materiały

W tej części wortalu zamieszczamy zróżnicowany materiał dotyczący biografii oraz recepcji Stanisława Vincenza.

 

W zakładce Dokumenty znajdują się odnalezione i skopiowane podczas kwerend oraz wydobyte z ossolińskiego Archiwum papiery sporządzone przez mistrza z Bystreca lub członków rodziny Vincenzów, a także formularze i pisma urzędowe uznane za istotne w poszerzaniu wiedzy o kolejach i rozmaitych aspektach życia autora Połoniny.

Do zakładki Lektorium trafiają zachowane wykazy książek oraz skany kart tytułowych i wybranych stronic najważniejszych dzieł, z jakich ten twórca korzystał, pozostawionych w domu w La Combe i udostępnionych przez Stanisława Vincenza juniora (wnuka). W przyszłości, jeśli będzie to możliwe, dokumentacja powinna też objąć tę część biblioteki pisarza, jaka po śmierci Ireny Vincenzowej została przewieziona z Lozanny do Heidelbergu.

Zakładka Opinie przeznaczona jest na gromadzenie kopii najrozmaitszych druków i rękopisów (fragmentów książek, artykułów prasowych, listów etc.), przedstawiających okazjonalne, często nieoficjalne, wypowiedzi na temat Stanisława Vincenza. Traktowane one mogą być jako rejestr faktów dokumentujących sposoby postrzegania go przez współczesnych, rozumienia jego postawy i twórczości, ich indywidualnych ocen.

Do refleksji nad dzisiejszą recepcją tekstów mistrza z Bystreca skłaniać ma zawartość zakładki Ankiety, obmyślonej i prowadzonej przez Jakuba Żmidzińskiego.

W zakładce Personalia znajduje się baza osób powiązanych ze Stanisławem Vincenzem – członków jego rodziny, przyjaciół i znajomych, korespondentów. Bazę tę opracowały Hanna Kulesza i Elżbieta Ostromęcka z Działu Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

 

Dokumenty

Lektorium

Opinie

Ankiety

Personalia

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław