Forum

Forum, zgodnie z oczekiwaniami, traktujemy jako płaszczyznę wymiany informacji i opinii badaczy i czytelników Stanisława Vincenza. Postaramy się o umożliwienie dialogu przekraczającego granice języków i terytoriów.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław