Biografia

Biografię Stanisława Vincenza prezentujemy na trzy sposoby. Wersją najkrótszą, pozwalającą na błyskawiczne prześledzenie losów pisarza, jest Biogram liniowy, sporządzony przez Piotra Lisa i Alana Weissa. Opracowanie szersze, nazwane Biogramem, wyszło spod pióra Ewy Serafin i zawiera syntetyczne omówienie drogi życiowej i dokonań autora Połoniny. Książka biograficzna Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia (Lublin 2006) stanowi najobszerniejszą i najbardziej szczegółową opowieść o dziejach twórcy i jest lekturą podstawową dla wszystkich, którzy poszukują wiedzy pogłębionej i zniuansowanej.

 

Biogram liniowy

Biogram

Książka biograficzna

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław