Kalendarium

Kalendarium życia i twórczości Stanisława Vincenza stanowi próbę uporządkowania i uszczegółowienia jego biografii, odzwierciedlenia nie tylko chronologii wydarzeń, ale również intensywności pracy literackiej i intelektualnej aktywności. Punktem wyjścia i podstawowym zasobem informacji musi być – i jest – w tym wypadku książka Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej (Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia, Lublin 2006), lecz uwzględniono również wiele innych publikacji i nowych źródeł rękopiśmiennych. Na szerszą skalę wykorzystano także ossolińskie Archiwum.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław