Bibliografie

Dział bibliograficzny wortalu łączy wcześniejsze opracowania z materiałem nowym.

W pierwszej zakładce zamieszczamy zdigitalizowany Inwentarz rękopiśmiennego Archiwum Stanisława Vincenza (w formacie PDF; powstaje też tekstowa wersja tego zestawienia). Zbiór literariów i listów przekazała Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rodzina autora w 1991 roku. Wszystkie prace archiwalno-redakcyjne wykonał zespół  Działu Rękopisów na zlecenie funkcjonującej wówczas Fundacji „Pro Vincenz”. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum doprowadziło do opublikowania Inwentarza, a teraz – decyzją Zarządu – zgodziło się na jego udostępnienie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

W kolejnych zakładkach znajdują się Uwagi do bibliografii, Bibliografia podmiotowa, Katalog utworów Stanisława Vincenza, Bibliografia przedmiotowa oraz Formularz zgłoszeniowy pozycji bibliograficznej. Zostały one przygotowane przez Michała Kaczmarka i wykorzystują opracowanie Piotra Nowaczyńskiego, który wspaniałomyślnie nas do tego upoważnił (jemu również odpłacamy się wielką wdzięcznością). Naszym zamiarem jest prowadzenie bibliografii ciągłej, permanentnie uzupełnianej i aktualizowanej, także dzięki współdziałaniu badaczy i czytelników Stanisława Vincenza.

 

Inwentarz

Uwagi do bibliografii

Bibliografia podmiotowa

Katalog utworów Stanisława Vincenza

Bibliografia przedmiotowa

Formularz zgłoszeniowy

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław