Biblioteka wirtualna

Ta część wortalu została pomyślana jako zdigitalizowany zbiór utworów Stanisława Vincenza i prac jemu poświęconych, ułatwiający, a niekiedy wręcz umożliwiający dostęp do opublikowanych tekstów.

Zakładka Dzieła Stanisława Vincenza dziś (w kwietniu 2014) pozostaje tylko hasłem. Jeśli nic się nie zmieni, to literacka spuścizna pisarza i jego korespondencja trafi do wortalu w roku 2041, po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych. Badaczom zalecamy higieniczny tryb życia, Czytelnikom – cierpliwość: to tylko 27 lat!

W zakładce Recenzje i studia zgromadzono publikacje na temat twórczości Stanisława Vincenza. Część z nich nie jest już chroniona prawem, do udostępnienia pozostałych upoważnili nas autorzy i wydawcy, którym jesteśmy winni słowa wdzięczności. Zbiór będzie sukcesywnie uzupełniany i wzbogacany.

 

Dzieła Stanisława Vincenza

Recenzje i studia

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław