y.i.:

Z niwy przekładów.

„Naród” 1921, nr 133, s. 6.

Whitman Walt: Trzy poematy. [Tłumaczył Stanisław de Vincenz. Okładkę rysował Tadeusz Gronowski. Wstęp Stanisław Vincenz]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, 1921, ss. 59.

y.i.

Iwaszkiewicz Jarosław: Pod Howerlą. „Tygodnik Ilustrowany” 1922, nr 42, s. 679-?

Literackie wspomnienie wędrówki po Czarnohorze odbytej m.in. z S.V. Pierwodruk.

Iwaszkiewicz Jarosław

Iwaszkiewicz Jarosław: Pod Howerlą. W tenże: Pejzaże sentymentalne. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1926, s. 23-47.

Literackie wspomnienie wędrówki po Czarnohorze odbytej m.in. z S.V. Przedruk z 1922 r.

Iwaszkiewicz Jarosław

Afera dra Vincenza. „Chwila” 1931, nr 4270, s. 13.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Defraudacja na szkodę Polminu. „Chwila” 1931, nr 4263, s. 9.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Miljon złotych Polminu przed sądem. „Chwila” 1931, nr 4404, s. 13.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Miljon złotych przed sądem. „Chwila” 1931, nr 43625 (?), s. 3.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Miljonowa afera naftowa przed sądem lwowskim. „Dziennik Ludowy” 1931, nr 141, s. 3.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Miljonowe nadużycia na szkodę „Polminu”. „Dziennik Ludowy” 1931, nr 145, s. 3.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Sensacyjne zeznania dra Stanisława Vincenza. „Kurier Lwowski” 1931, nr 175, s. 10.

Zeznania sądowe S.V. w rubryce Z sali sądowej. Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Sprawa sensacyjnego redaktora Vincenza. „Dziennik Ludowy” 1931, nr 147, s. 5.

Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Zbinden Hans: Ostkarpatenland. „Der Bund” [Berno] 1933, nr 23-25.

Reportaż odnoszący się do pobytów Zbindena na Huculszczyźnie, w domu S.V. w Bystrzcu.

Zbinden Hans

Breza Tadeusz: Piękne i tragiczne legendy Stanisława Vincenza. „Kurier Poranny” 1936, nr 166 z dnia 16 VI, s. 3-4.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Breza Tadeusz

Kulczićkij O. [Kulczycki O.]: Sproba huculśkoji epopeji. „Nazustricz” [Lwów] 1936, nr 7 z dnia 1 IV, s. 5.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Kulczićkij O. [Kulczycki O.]

Rytard Jerzy Mieczysław: Stanisława Vincenza dumy o raju utraconym. „Prosto z mostu. Tygodnik Literacko-Artystyczny” R. 2: 1936, nr 28 (82) z dnia 12 VII, s. 2.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Rytard Jerzy Mieczysław

Wyka Kazimierz: „Na wysokiej połoninie”. „Gazeta Polska” 1936, nr 111, s. 3.

Pierwodruk. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Wyka Kazimierz

Zarembina Natalia lub M. (?): Księga z Huculszczyzny. „Robotnik” 1936, nr 83, s. 3.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Zarembina Natalia lub M. (?)

Powieść o Huculszczyźnie. „Kultura” 1937, nr 24, s. 6.

Anonimowa nota w „Kronice literackiej” dotycząca Na wysokiej połoninie S.V. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Bystroń J[an] St[anisław]: Epopea huculska. „Wiadomości Literackie” 1937, nr 13 (699) z dnia 21 III, s. 5.

Dołączono zdjęcie S.V. Pierwodruk. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Bystroń Jan Stanisław

Goldnerowa L.: Baśń połonińska. „Nowy Dziennik” 1937, nr 231.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Goldnerowa L.

Górski Konrad: Literatura podróżnicza. „Rocznik Literacki za rok 1936”. Pod red. Zofii Szmydtowej. Warszawa: Instytut Literacki, 1937, s. 170-181.

Krótkie omówienie Na wysokiej połoninie S.V. na s. 180-181. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Górski Konrad

Skuza Wojciech: Nowa pieśń starowieku. „Wici” 1937, nr 8, s. 1-2.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Skuza Wojciech

Zbinden Hans: Schidni Karpaty. [Ostkarpatenland]. [Przeł. Maria Derkacz]. „Nasza Batkiwszczyna” [Lwów] 1938.

Ukraiński przekład reportażu Ostkarpatenland. Drukowane także pod zmienionym tytułem: Mandriwka po huculśkych horach. [Przeł. Maria Derkacz]. Lwów 1939, jako osobne wydanie i dodatek do miesięcznika „Nasza Batkiwszczyna” 1939. Drukowane także w wersji skróconej w: Podorožì v Ukraïns’kì Karpati. Zbìrnik. L’vìv, 1993, s. 220-245.

Zbinden Hans, Derkacz Maria

Zbinden Hans: Mandriwka po huculśkych horach. [Ostkarpatenland]. [Przeł. Maria Derkacz]. Lwów 1939.

Ukraińskie tłumaczenie reportażu Ostkarpatenland, który pod zmienionym tytułem ukazał się jako osobne wydanie i dodatek do miesięcznika „Nasza Batkiwszczyna” 1939. Wcześniej drukowane jako: Schidni Karpaty. [Przeł. Maria Derkacz]. „Nasza Batkiwszczyna” [Lwów] 1938. Drukowane również w wersji skróconej w: Podorožì v Ukraïns’kì Karpati. Zbìrnik. L’vìv, 1993, s. 220-245.

Zbinden Hans, Derkacz Maria

Zbinden Hans: Polenfahrt in stürmischer Zeit. „Der Bund” [Berno] 1939, nr 427, 429, 431, 435, 437, 439, 441, 443.

Reportaż odnoszący się do pobytu Zbindena na Huculszczyźnie w Żabiem w towarzystwie S.V. w 1939 r. Polskie tłumaczenie fragmentów drukowane pt. Na Huculszczyźnie. [Przeł. Marek Olszański]. W: Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795-1939. Do druku przygotowali oraz przypisami opatrzyli Janusz Gudowski, Marek Olszański, Andrzej Ruszczak, Katarzyna Tur-Marciszuk, Włodzimierz Witkowski. Posłowie Ryszard Brykowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2001, s. 208-219.

Zbinden Hans

„Dawna książka – nowe piękno”. O prawdzie starowieku. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 113 z dnia 12 X, s. 2-3. (?)

Pierwodruk. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. (W wyborze). [Budapeszt]: Nakładem Biblioteki Polskiej w Budapeszcie, 1941, ss. 135.

Na wysokiej połoninie – Budapesztu. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 30 lub nr 44-45 z dni 12-15 IV, s. 3. (?).

Kilka myśli o aktualności Prawdy starowieku oraz wrażenia z autorskiej prezentacji wybranych rozdziałów Barwinkowego wianka. Pierwodruk.

Odkrywca nieznanego świata. „Na wysokiej połoninie”. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 30, s. 2.

Ogólna charakterystyka Prawdy starowieku i zapowiedź druku fragmentów książki. Pierwodruk.

Pod znakiem jemioły. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 19 z dnia 13 II, s. 4.

Nota o odczycie S.V. Dante i Mickiewicz w Węgierskim Towarzystwie im. Adama Mickiewicza w Budapeszcie.

I.O. [Andrzej Stawar]: O książkach i czytaniu. „Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1942, z. 39 z dnia 13 XII, s. 22-23.

Pierwodruk. Vincenz Stanisław: O książkach i czytaniu. Budapeszt: Nakładem „Wieści Polskich”, 1942, ss. 26.

Stawar Andrzej

Kaltenbergh Leon: Książeczka bardzo potrzebna. (Na marginesie St.: Vincenza „O książkach i czytaniu”). „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1942, nr 153 z dnia 23 XII, s. 2-3.

Pierwodruk. Vincenz Stanisław: O książkach i czytaniu. Budapeszt: Nakładem „Wieści Polskich”, 1942, ss. 26.

Kaltenbergh Leon

A tam w tym Peszcie... [Inc.]. „Prima Aprilis”. [Jednodniówka 1 kwietnia 1943 r., Budapeszt] 1943, s. 23-25.

Pt. Echo stołeczne; wiersz satyryczny na literatów polskich na Węgrzech, m.in. na S.V.

Tam nad Prutem, Czeremoszem... [Inc.]. „Prima Aprilis”. [Jednodniówka 1 kwietnia 1943 r., Budapeszt] 1943.

Wiersz satyryczny na S.V. z karykaturą pisarza, rys. Jotes [Jerzy Szwajcer].

Szwajcer Jerzy

Bahdaj Adam: Przekłady z węgierskiego. „Odrodzenie” 1945, nr 41, s. 6.

M.in. krótko o przekładach S.V. z Lajosa Áprilyego. Pierwodruk. Nieznacznie zmieniona stylistycznie wersja tekstu ukazała się pt. Na Węgrzech. „Warszawa” 1946, nr 5, s. 4.

Bahdaj Adam

Bahdaj Adam: Na Węgrzech. „Warszawa” 1946, nr 5, s. 4.

M.in. krótko o przekładach S.V. z Lajosa Áprilyego. Nieznacznie zmieniony stylistycznie przedruk wcześniejszego tekstu: Przekłady z węgierskiego. „Odrodzenie” 1945, nr 41, s. 6.

Bahdaj Adam

Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. „Kultura” [Paryż] 1952, nr 6 (56), s. 42-43.

Wiersz dedykowany S.V. Wiersz ukazywał się w licznych wydaniach emigracyjnych i krajowych dzieł Miłosza, był tłumaczony na wiele języków obcych.

Miłosz Czesław

Miłosz Czesław: Zniewolony umysł. Paryż: Instytut Literacki, 1953, ss. 236.

Tekst utworu jest poprzedzony mottem podpisanym: „Stary Żyd z Podkarpacia”, które zostało zaczerpnięte z cyklu Na wysokiej połoninie S.V. Zniewolony umysł był wznawiany w licznych wydaniach krajowych, drugoobiegowych i oficjalnych, był tłumaczony na wiele języków obcych.

Miłosz Czesław

Wilczyński Józef: Dr Stanisław Vincenz – król Hucułów. [Chicago, 1953].

Artykuł opublikowany w gazecie wychodzącej w Chicago w 1953 r.

Wilczyński Józef

Auerbach Rachela: [Poeta kwiatów srebrem haftowanych]. „Dawar” [Tel Awiw] 1954 z dnia 2 VII.

Artykuł w języku hebrajskim dla uczczenia pamięci Nuchima Bomsego. M.in. uwagi o przyjaźni poety z S.V.

Auerbach Rachela

Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przekład z jidysz Czesława Miłosza. „Kultura” [Paryż] 1955, nr 7-8 (93-94), s. (?)

Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Bomse Nuchim, Miłosz Czesław

Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przeł. z żydowskiego Czesław Miłosz. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1955, nr z dnia 8 IV.

Wiersz przełożony został przez Czesława Miłosza na prośbę S.V., na podstawie przekładu prozą z jidysz zrobionego przez Andrzeja Vincenza.

Bomse Nuchim, Miłosz Czesław

Manger Icyk: A zeltener pojliszer puryc. „Cukunft” 1955.

Dotyczy postawy S.V. wobec Żydów i ich kultury. Pierwodruk. Przedruk w tenże: Noente Gestaltn un andere Schriftn. New York: Wydaw. „Cyko”, 1961. Przekład z hebrajskiego na język polski pióra M.M. Sprechera pt. Niezwykły polski „puryc”. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1975, nr 132, s. 4.

Manger Icyk

Miłosz Czesław: Nowe wydania Vincenza. „Kultura” [Paryż] 1955, nr 12 (98), s. 133-135.

Dotyczy nowych wydań Na wysokiej połoninie, angielskiego (1955) i polskiego (1956). Vincenz Stanislaw: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. [Foreword William John Rose]. London: Hutchinson, 1955, ss. 344. - Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. (W wyborze dokonanym przez autora). Londyn: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, 1956, ss. 298.

Miłosz Czesław

Rose William John: Foreword. W: Stanislaw Vincenz: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 7-9.

Przedmowa do angielskiego wydania Na wysokiej połoninie. Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 7-9.

Rose William John, Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław

An. [Andrzej Vincenz]: Kronika żydowska. „Kultura” [Paryż] 1955, nr 11 (97), s. 132.

Nota o ukazaniu się wspomnienia S.V. o zmarłym Nuchimie Bomsem na łamach czasopism: „Di Cukunft” (w przekładzie jidysz), „Dawar” (w przekładzie hebrajskim), „Nowiny Izraelskie” (w języku polskim).

Vincenz Andrzej

Pandora [Adam Pragier, Stefania Zahorska]: Epitafium Huculszczyzny. „Wiadomości” [Londyn] 1956, nr 16, s. 4.

Dotyczy angielskiego wydania Na wysokiej połoninie (1955). Vincenz Stanislaw: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. [Foreword William John Rose]. New York: Roy Publishers, [1955], ss. 344.

Pragier Adam, Zahorska Stefania [pseud. Pandora]

Miłosz Czesław: La Combe. „Kultura” [Paryż] 1958, nr 10 (132), s. 26-38.

O roli, jaką S.V. odegrał w umysłowym życiu Czesława Miłosza. Pierwodruk.

Miłosz Czesław

Tarnawśkyj Ostap: Jubileusz Stanisława Vincenza. „Kultura” [Paryż] 1959, nr 1-2 (135-136), s. 217.

Dotyczy uroczystości w Bernie z okazji 70-tej rocznicy urodzin S.V.

Tarnawśkyj Ostap

Fik Ignacy: Wybór pism krytycznych. Oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Chruszczyński. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961, s. 499.

Krótkie uwagi o książce Na wysokiej połoninie. Przedruk z 1939 r. Toż w wyd. 2., Warszawa 1979, s. 496.

Fik Ignacy, Chruszczyński Andrzej

Jeleński Konstanty Aleksander: Quatre ecrivains polonais en exil. „Arena” [Londyn?] 2: 1961 july [lipiec lub maj], s. 20-22.

Krótkie uwagi o twórczości Cz. Miłosza, W. Gombrowicza, J. Stempowskiego i S.V.

Jeleński Konstanty Aleksander

Polêk Volodimir [Polek Wołodymyr]: Ìstorìâ odnogo pam’âtnika. „Naša kul’tura” [Warszawa] 1961, č. 5, s. 9.

Na temat pomnika Iwana Franki w Słobodzie Rungurskiej, ufundowanego przez S.V.

Polek Wołodymyr

Polêk Volodimir [Polek Wołodymyr]: Stanìslav Vìncenz – Ìvanu Frankovì. „Lìteraturna Ukraïna” [Kijów] 1961 z dnia 2 červnâ (VI).

Wg bibliografii prac o S.V., opracowanej przez Piotra Nowaczyńskiego, opublikowano w: „Lìteraturna gazeta”.

Polek Wołodymyr

Zebrowski Walter M. [Żebrowski Walter M.]: Whitman in Poland. „Polish American Studies” 1962, Vol. 19, No. 1, s. 57-59.

Wzmianka o tłumaczeniach utworów Walta Whitmana przez S.V., s. 59.

Żebrowski Walter M.

Rudnicka Milena: List do Redakcji. „Kultura” [Paryż] 1963, nr 3 (185), s. 169-172.

Polemika ze Stanisławem Vincenzem à propos jego artykułu o Rydzu Śmigłym. Uwagi na temat stosunków polsko-ukraińskich.

Rudnicka Milena

Saryusz-Bielski Tadeusz: List do Redakcji. „Kultura” [Paryż] 1963, nr 11 (193), s. 150-153.

Polemika ze Stanisławem Vincenzem à propos jego artykułu o Rydzu Śmigłym. Uwagi na temat stosunków polsko-ukraińskich

Saryusz-Bielski Tadeusz

Miłosz Czesław: The Captive Mind. Transl. from the Polish by Jane Zielonko. Londyn: B. Świderski, 1964.

Tekst utworu jest poprzedzony mottem podpisanym: „An old Jew of Galicia” [„Stary Żyd z Podkarpacia”], które zostało zaczerpnięte z cyklu Na wysokiej połoninie S.V.

Miłosz Czesław, Zielonko Jane

Miłosz Czesław: Przedmowa. W: Stanisław Vincenz: Po stronie pamięci. Wybór esejów. Paryż: Instytut Literacki, 1965, s. 7-12.

O gawędowym charakterze eseistyki S.V. i jej zaangażowaniu w terapię cywilizacji XX wieku. Pierwodruk.

Miłosz Czesław, Vincenz Stanisław

Wieniewski Ignacy: Essaye Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1965, nr 47, s. 2.

Vincenz Stanisław: Po stronie pamięci. Wybór esejów. Paryż: Instytut Literacki, 1965, ss. 255.

Wieniewski Ignacy

Czapska Maria: Dialogi na najniższym szczeblu. „Tydzień Polski” [Londyn] 1966, nr 21, s. 7.

Vincenz Stanisław: Dialogi z Sowietami. Londyn: Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, 1966, ss. 318.

Czapska Maria

W.G. Wspomnienia polskiego liberała. „Jutro Polski” [Londyn] 1966, nr 16, s. 4.

Vincenz Stanisław: Dialogi z Sowietami. Londyn: Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, 1966, ss. 318.

W.G.

Wohnout Wiesław: Vincenz. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1966, nr 166, s. 2.

Vincenz Stanisław: Dialogi z Sowietami. Londyn: Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, 1966, ss. 318.

Wohnout Wiesław

Goldschlag Fryderyk: Freud i Dostojewski. Do redaktora „Wiadomości”. „Wiadomości” [Londyn] 1967, nr 12, s. 4.

Polemika z sądem S.V. na temat wartości psychoanalizy wyrażonym w eseju Willa Kornela Ujejskiego, „Wiadomości” [Londyn] 1967, nr 8, s. 2.

Goldschlag Fryderyk

Jurzykowski Millennium Awards, 1966. „The Polish Review” [New York] 1967, Vol. 12, No. 1, s. 83-96.

Pełny komunikat o przyznaniu Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Wśród nagrodzonych S.V. Sylwetka twórcza S.V. na s. 87.

Nagroda literacka Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. „Orzeł Biały” [Londyn] 1967, nr 32, s. 17.

Komunikat o przyznaniu nagrody S.V. i krótka prezentacja sylwetki laureata.

Stanisław Vincenz. W: Jurzykowski Millennium Awards 1963-1966. New York: Alfred Jurzykowski Foundation, [1967 lub 1966], s. 16.

Sylwetka twórcza S.V. zamieszczona w broszurze informacyjnej Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego.

Tarnawski Wit: List do Redakcji(?). „Kultura” [Paryż] 1967, nr z września lub października.

W dziale listów „słowo” o Dialogach z Sowietami (?).

Tarnawski Wit

Biskupski Bolesław: Mała poprawka. „Wiadomości” [Londyn] 1968, nr 45, s. 6.

Sprostowanie błędu w eseju S.V. Koniec świata, drukowanym w „Wiadomościach” 1968, nr 30, s. 4; dotyczy odległości między Krzyworównią a Kołomyją.

Biskupski Bolesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław

offers onhop over to these guys